Hasiči Černín

historie

Nový příspěvek

Z HISTORIE:

Roku 1900 byla vyzvána obec Černín okresním výborem v Berouně aby vyhověla řádu požární policie. V důsledku toho bylo obecní zastupitelstvem o subvenci ze zemského fondu věcného, kteráž byla v roce 19001 udělena.

Pánům členům hasičského sboru v Černíne.

Dle §10 stanov jest třeba zvolit: Starosu, velitele, náměstka, velitelstvo, čtyr péřísedících výboru a dvou náhradníků. Za příčinou tou svolánám Vás na den 15. prosince 1901tj. na neděli ke 2.hodině odpoledne do školy ku valné hromadě, by jste volby ty dle svého nejjlepšího přesvědčení provedli.

           Po volbách shora uvedených odborných odbývati se bude schůze výboru, vníž se profede volba jednatele, pokladníka, dozorce náčiní a přihlížitelů účtů. Dále stanoviti bude valná hromada příspevky členské. Poněvadž ku platnému usnášení třeba dvou třetin veškerých členů žádám Vás, aby jste se všichni dostavili.

Antonín Skalla - starosta

Jan Prošek - velitel

František Mašek - náměstek velitele

Josef Mudroch - jednatel

Činný:

Krejší Antonín           Huml František      Formánek Václav

Rotta Václav              Hříbal Václav        Pechar Petr

Prošek František          Cipro Antonín        Čáp Josef

Macourek Josef           Červený bohuslav    Mareš František

Mráček Alois              Červený Václav      

Přispívající:

Perman František            Nový Václav           Raboch Václav

Mareš František             Červený Vojtěch       Sklenářová Božena

                      

Žádné komentáře